Login op Social Schools

Ouderraad

Zoals iedere goed georganiseerde school heeft ook onze school een ouderraad. Graag willen we iets vertellen over het reilen en zeilen binnen de ouderraad.Onze ouderraad bestaat momenteel uit 12 ouders van leerlingen op onze school. Om alle groepen even goed te vertegenwoordigen streven wij er naar, om uit zoveel mogelijk groepen een ouder te hebben. Hoofdzakelijk verlenen we ondersteuning bij het uitvoeren van activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Zoals b.v. zorgen voor voldoende ouders/vervoer voor het begeleiden van excursies of helpen bij een te vieren verjaardag van juf of meester. Met heel veel plezier werken we ieder jaar weer hard voor het vlekkeloos laten verlopen van het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. Aan de jaarlijks terugkerende schoolreisjes verlenen wij graag onze medewerking en tevens verzorgen we met een zakje chips en een glaasje prik de catering van de kinderdisco’s.

Uiteraard helpen we ook mee met het organiseren en goed laten verlopen van de sportdagen. Ook verzorgen wij de koffie/cake bij informatie- en inloopavonden op onze school.
Zoals je ziet zitten we niet stil, maar dit is nog niet alles.

De ouderraad bestaat uit:

 • Bastiaan Dammer    Voorzitter
 • Ymare van Halen     Penningmeester
 • Linda Diekema       Secretaris en verkeersouder 
 • Niek van der Berg
 • David Wanders
 • Erik Smit                 Verkeersouder
 • Ewout van den Bos
 • Alice Hagendoorn
 • Marjolein Takens
 • Marieke Moes
 • Ellen van der Zwaag
 • Carolien Bos
 • Marlies Etman (namens het team)

Kriebelgroep
Binnen de ouderraad is een kriebelgroep die met andere ouders samen na iedere vakantie de luizencontrole uitvoert. Ook hebben een paar creatieve ouderraadsleden een decoratieteam in het leven geroepen die proberen de gangen van de school iets aantrekkelijker te maken door versieringen aan te brengen. Dit varieert van seizoen tot seizoen, ook worden thema’s zoals b.v. de Kinderboekenweek of vakantie hierin verwerkt.

Afscheid groep 8
Aan het eind van het schooljaar volgt er het onvermijdelijke afscheid van groep 8. Dit laat de ouderraad niet ongemerkt voorbijgaan, we zorgen niet alleen voor de catering van de afscheidsavond, maar bieden ook een leuke activiteit aan.