Login op Social Schools

De Kiem

Kindcentrum De Wingerd is gevestigd in MFA De Kiem.
Naast de beide kindcentra De Wingerd en de Meenthe is er in De Kiem ook plaats voor peuteropvang, de kinderopvang van Kids First en de openbare biliotheek.
Waar mogelijk werken de organisaties samen.

De openbare bibliotheek/ de bieb op school
We zijn in de gelukkige positie dat de openbare bibliotheek onderdeel is van MFA De Kiem. Elke groep kan leesboeken en informatieve boeken lenen. In samenwerking met de bibliotheek doen we aan leesbevordering in de vorm van een bezoek aan de bibliotheek, een voorleeswedstrijd in de bovenbouw, het leesvirus en de Kinderboekenweek.
Op de maandag- en donderdagmiddag is de bibliotheek toegankelijk voor de bewoners van Bovensmilde.