Login op Social Schools

Ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen.

U kunt een absentmelding doen in Social Schools of  het telefonisch doorgeven (0592 412991). Zonder afmelding kunt u na 9.00 uur een telefoontje van de leerkracht verwachten.