Login op Social Schools

Schooltijden

De kinderen gaan naar school met een continurooster volgens het 5 gelijke dagen model.
Dat betekent dat alle groepen elke dag van 8.30 uur - 14.00 uur naar school gaan.
De kinderen mogen om 8.20 uur naar binnen gaan. De ochtendpauze van groep 3 t/m 8 is van 10.00 uur tot 10.15 uur.
Tijdens de lunch eten de kinderen in hun eigen groep met de leerkracht.
Daarvoor of daarna hebben zij een half uur pauze. Zij spelen dan op het plein onder toezicht van twee vaste pleinwachten.