Login op Social Schools

Mijn kind is leerling

Uw kind is leerling bij ons op Dalton Kindcentrum De Wingerd. Een open christelijke school met een heldere visie op onderwijs door te werken met de Daltonkernwaarden.
We gaan uit van positieve gedragsverwachtingen middels het programma PBS. Dit zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat in het kindcentrum.
Uw kind voelt zich welkom en gezien bij ons op De Wingerd.