Login op Social Schools

CKC Drenthe

Per 1 januari 2018 is COG Drenthe gefuseerd met Conod en gaan we verder onder de naam Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe. CKC Drenthe heeft 30 basisscholen onder haar verantwoordelijkheid, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, in 6 Drentse gemeenten: Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe,In totaal bezoeken ruim 6000 kinderen onze kindcentra. De scholen variëren van grote stedelijke tot kleine plattelandsscholen. Circa 600 medewerkers zetten zich in om naast het geven van goed onderwijs en vertrouwde kinderopvang, binnen de kindcentra een prettige en veilige sfeer te creëren.

CKC Drenthe wil toonaangevend zijn en een lerende organisatie, voortdurend op zoek naar verbeteringen, nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en een basis te leggen voor hun toekomst.

Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (CKC)

C Staat voor het Christelijk onderwijs als basis van de stichting
K Staat voor Kwalitatief goed onderwijs
C Staat voor Centum, de stichting bestaat uit verschillende scholen met een eigen karakter.

 

Kenmerken van onderwijs

  • CKC Drenthe organiseert onderwijs vanuit een christelijke levensvisie.
  • CKC Drenthe biedt met alle scholen aan ouders en verzorgers kwalitatief hoogwaardig onderwijs ten behoeve van hun kinderen.
  • CKC Drenthe scholen richten het onderwijs zodanig in dat rekening wordt gehouden met het multiculturele karakter van de samenleving.
  • Op alle CKC Drenthe scholen staan eigen kwaliteiten van de individuele leerlingen centraal.
  • Alle CKC Drenthe scholen leveren een bijdrage aan een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau van hun leerlingen.
  • CKC Drenthe scholen dragen zorg voor het verhogen van de onderwijskansen van kinderen uit minder kansrijke situaties.
  • Alle CKC Drenthe scholen hebben een geïntegreerd ICT onderwijsleerpakket.
  • Het concept Brede School wordt binnen de CKC Drenthe scholen serieus besproken om samenhang in diverse maatschappelijke ontwikkelingen te brengen.

http://ckcdrenthe.nl/