Login op Social Schools

Ik zoek kinderopvang

Kinderopvang in De Kiem

In De Kiem verzorgt KidsFirst kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De kinderen van ons kindcentrum kunnen voor schooltijd (VSO) en buitenschooltijd (BSO) opgevangen worden door KidsFirst. Voor meer informatie kunt u de website van deze organisatie raadplegen.

In ons kindcentrum bieden we elke ochtend peuteropvang aan voor kinderen van 2 t/m 4 jaar.
We werken met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en er worden met name ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden.
Met behulp van de VVE methode UK&Puk begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich zo spelenderwijs richting de basisschool.
De opvang is gedurende de schoolweken op één of twee vaste ochtenden van 08.30 uur tot 12.30 uur. De peuters komen er om samen met andere kinderen te spelen en te ontdekken.

De peuteropvang in MFA De Kiem wordt verzorgd door beide basisscholen. Samen zorgen wij voor een goede afstemming tussen het aanbod van de peuteropvang en de basisscholen. Het grote voordeel hiervan is dat de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.
Als uw kind bijna vier jaar is, kunt u een keuze maken voor één van de basisscholen.  Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen. Voor ieder kind maken we afspraken op maat om te komen wennen.