Login op Social Schools

Meer- en hoogbegaafdheid

Plusgroep
Op De Wingerd zijn kinderen die naast de aangeboden leerstof behoefte hebben aan opdrachten passend bij hun niveau. Deze kinderen komen in aanmerking voor de plusgroep.
In de plusgroep is er ontmoeting tussen ontwikkelingsgelijken. De kinderen in deze groep werken aan projecten en er is tijd voor discussiëren en filosoferen, het leren leren, het samenwerken, tegen grenzen aanlopen en hoe daarmee om te gaan en het leren om hulp te vragen.
In de eigen groep wordt de reguliere lesstof gecompact en krijgen zij naast de lesstof verrijking en verdieping.