Login op Social Schools

Ik zoek een basisschool

Dalton Kindcentrum De Wingerd is een open christelijke kindcentrum waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaalvaardige en verantwoordelijke mensen. Elk kind is uniek en heeft talenten. Het kindcentrum stelt zich ten doel ieders talenten tot ontplooiing te brengen.
We willen een kindcentrum zijn waar men vanuit een veilige leefomgeving op een respectvolle manier van en met elkaar leert.
Om dit te realiseren dienen de zes Daltonprincipes als uitgangspunt:

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Vrijheid in verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit en doelmatigheid
  • Reflectie
  • Borging

Deze zes principes lopen als een rode draad door ons onderwijs.