Login op Social Schools

Visie en Missie

Op De Wingerd zitten ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 6 groepen.  Er zijn twee groepen 1/2 waar gedurende het schooljaar 4 –jarige kinderen instromen.
De Wingerd is een moderne, open christelijke school.
Om alle kinderen optimale kansen te bieden in de groei naar de volwassenheid staan de volgende kernwaarden centraal in onze missie en visie:

Een christelijke school
Binnen De Wingerd komen de christelijke normen en waarden naar voren. Bijbelverhalen worden op een eigentijdse manier verteld en toegespitst op de huidige praktijk waarin de kinderen zich bevinden.

Een veilige leeromgeving
Kinderen, medewerkers en ouders moeten zich er thuis voelen. Leerlingen en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor elkaar en gedragen zich open en eerlijk. Positief gedrag wordt gestimuleerd en er zijn duidelijke omgangsregels.

Zelfbewuste kinderen
Kinderen moeten zich ontwikkelen tot zelfbewuste burgers en krijgen de mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes. We willen een positief zelfbeeld ontwikkelen bij de kinderen. Zelfstandigheid krijgt extra aandacht binnen ons onderwijs.

Sociaal vaardig
We stimuleren de ontwikkeling van sociaal gedrag en laten de kinderen veel samenwerken, ook tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Verantwoordelijk zijn
Verantwoordelijk zijn voor je eigen werk en voor elkaar. Dit betekent dat we op elkaar letten, elkaar aanspreken en elkaar stimuleren.

Respect voor elkaar
We hebben respect voor elkaar en er is ruimte voor andere meningen.

Uniciteit
Ieder kind is uniek en mag zich ontwikkelen in eigen tempo en op eigen niveau.