Login op Social Schools

Visie en Missie

Missie en visie

Als open Christelijke school bieden wij de leerlingen normen en waarden en leren hun respectvol om te gaan met elkaar.

Binnen ons onderwijs werken de leerlingen met plezier en kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaal vaardige en verantwoordelijke mensen, met een positief zelfbeeld.

Wij stimuleren de ontwikkeling van sociaal gedrag door de leerlingen veel te laten samenwerken, ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door te werken met taken en doelen leren de leerlingen goed te plannen en zo effectief mogelijk te werken.

De leerlingen leren reflecteren door na te denken over hun eigen gedrag en hun eigen werk.

 

Identiteit

Onze school is een Christelijke Daltonschool met een open karakter. Dit houdt in dat we onderwijs willen bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. Het is voor ons belangrijk dat de kinderen waarden en normen bijgebracht wordt. Wij werken vanuit de christelijke waarden, die staan voor vertrouwen, rechtvaardigheid en respect. Wij vertellen onze leerlingen verhalen uit de Bijbel, en laten ons ook inspireren door verhalen van mensen die een voorbeeld zijn in vertrouwen, hoop en respect.

Het is van belang dat allen die bij de school betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij ons op school. Zowel naar de kinderen als ouders wordt een persoonlijke benadering nagestreefd.