Login op Social Schools

Verkeer en verkeersouder

De Wingerd heeft twee verkeersouders: Linda Diekema en Erik Smit.
De verkeersouders organiseren in overleg met de school, diverse activiteiten die verband houden met de verkeersveiligheid van onze kinderen in en om de school. 

Het vak verkeer is opgenomen in het jaarrooster van elke groep:
Groep 1 t/m 3 maakt gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 4 t/m 8 gebruiken wij de krantjes van VVN.
Groep 7 en 8 sluiten dit schooljaar hun verkeersonderwijs af met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Het Drents Verkeersveiligheids Label (DVL)
In het schooljaar 2016- 2017 hebben we het Drents Verkeersveiligheids Label behaald. Omdat we voldoen aan alle eisen die horen bij het DVL is de licentie verlengd tot 2023.  Naast de reguliere verkeerslessen uit de methodes, besteden we ook op andere manieren aandacht aan verkeer en veiligheid. Dit doen we bv. door fietscontroles en gordelcontroles uit te voeren.
De verkeersouders kijken samen met het team en de kinderen naar de verkeersveiligheid bij de school. We doen om het jaar mee met het verkeersveiligheidsprogramma van de ANWB: Streetwise. Alle groepen zijn actief en praktisch bezig met een onderdeel van verkeer bij dit programma.