Login op Social Schools

Ouderraad

Op CKC de Wingerd is er een ouderraad die bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de school. 
De ouderraad heeft als instelling de relatie tussen ouders, de medezeggenschapsraad  en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs en/of school bijdragen.

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, de algemene leden zijn ondersteunend aan het dagelijks bestuur. Het streven is om uit alle groepen van school ouders in de OR te laten vertegenwoordigen. Ouders die een of meer kinderen hebben op de school kunnen aansluiten bij de OR.

De ouderraad is tevens ondersteunend aan het team bij het organiseren van tal van activiteiten die onder andere uit de ouderbijdrage worden betaald. Denk hierbij aan het schoolreisje, kinderdisco, sinterklaas feest en kerstviering.

Daarnaast organiseert de ouderraad ook tal van activiteiten zoals de stroopwafel actie en de geranium actie. Deze activiteiten zorgen voor extra inkomsten. 
Deze extra inkomsten worden, in overleg met het team, gebruikt om zaken aan te schaffen die bijdragen aan het onderwijs of voor extra plezier zorgen tijdens het buiten spelen in de pauze.

Ben je na het lezen van dit stuk enthousiast geworden en wil je aansluiten bij de OR, neem dan contact op met de secretaris: Linda Diekema, or.dewingerd@ckcdrenthe.nl

De ouderraad bestaat uit :

 • Ellen van der Zwaag    Voorzitter
 • Ymare van Halen         Penningmeester
 • Linda Diekema             Secretaris  
 • Niek van der Berg
 • David Wanders
 • Erik Smit                 
 • Alice Hagendoorn
 • Marjolein Takens
 • Marieke Moes
 • Caroline Smits 
 • Jamie van Bijleveld
 • Sandra van den Akker
 • Mereth Usmany

Namens het team:

 • Marlies Etman 
 • Lisette Zandvoort