Login op Social Schools

Overige informatie

Klachtbehandeling
Een klacht over de dienstverlening van CKC Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert CKC Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling.
In de folder 'Klachtenbehandeling CKC Drenthe Kinderopvang' en de 'Brochure klachten Kinderopvang' (waaronder peuteropvang), vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang.