Login op Social Schools

Pestpreventiebeleid

Het programma PBS kent een duidelijke aanpak tegen pesten.
Deze aanpak is te lezen in het pestpreventiebeleid van Dalton Kindcentrum De Wingerd