Login op Social Schools

Identiteit

Een christelijke school
Dalton Kindcentrum De Wingerd is een open christelijke basisschool. Dit houdt in dat we onderwijs willen bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. De Bijbel is onze inspiratiebron. Van hieruit proberen wij iedere dag opnieuw vorm te geven aan een wijze van samenleven, die zich kenmerkt door respect te tonen voor elkaar, door elkaar te accepteren als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.

We willen de kinderen bijbrengen dat het leven waard is geleefd te worden en dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het is voor ons belangrijk, dat de kinderen waarden en normen bijgebracht worden. En bovenal, dat ieder mens gelijkwaardig is, maar dat dit leven zich tevens afspeelt binnen bepaalde gezagsverhoudingen. Daarbij dienen we elkaar, kinderen, ouders en schoolteam met respect te behandelen ongeacht geslacht, handicap, huidskleur of achtergrond.

Het is van belang, dat allen die bij de school betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij ons op school. Zowel naar kinderen als ouders wordt een persoonlijke benadering nagestreefd.